NOTAYI İLACA DÖNÜŞTÜREN TÜRK TEDAVİSİ – Anadolu Ajansı

NOTAYI İLACA DÖNÜŞTÜREN TÜRK TEDAVİSİ

UMTED (Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği) Başkanı Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK ’ün müzik terapiyle uyku bozukluğunu düzelttiği haber metni Arnavutluk ve Çek Cumhuriyeti ile Türkiye’de birçok  basın ve yayın organında yayınlandı.

Prof. Dr. Levent Öztürk ile müzik terapisti Duygu Duran Orlowski, zeka geriliği olan 8 yaşındaki çocuğun uyku problemini ‘müzikle terapi’ sayesinde çözdü. Uluslararası sağlık dergisinde yayımlanan yöntem dünyaya umut oldu.
Prof. Dr. Levent Öztürk ile Almanya’da yaşayan müzik terapisti Duygu Duran Orlowski tarafından zeka geriliği olan bir çocuğun uyku problemini çözmek için yürütülen müzikle terapinin bilimsel temelli kullanılabileceği belirlendi. Uluslararası sağlık dergisinde yayımlanan yöntemde çocukla, dille kurulamayan iletişim müzikle sağlandı.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk ile Almanya’da yaşayan müzik terapisti Duygu Duran Orlowski tarafından zeka geriliği olan bir çocuğun uyku problemini çözmek için yürütülen ve başarılı sonuçlar verdiği belirtilen müzikle terapi çalışması verileri uluslararası sağlık dergisinde makale olarak yayımlandı.
Aynı zamanda Edirne Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Öztürk, müzik terapisti Duygu Duran Orlowski’yle yapılan bilimsel çalışmanın uyuyamama ve düzensiz uyku sorunları olan çocuklar için umut ışığı olduğunu söyledi. Öztürk, yaptıkları çalışmada, ilaç kullanılmadan sadece müzik terapiyle, uyku bozukluğu sorunu yaşayan zeka geriliği bulunan çocuğun uyku düzeninin normale döndüğünü yapılan çalışmadan elde edilen verilen bilimsel olarak SleepMedicine adlı uluslararası dergide yayına kabul edildiğini aktardı. 8 yaşında zeka geriliği bulunan bir çocuk üzerinde yapılan çalışmanın başarılı sonuçlar verdiğini anlatan Öztürk “Zeka geriliği bulunan çocuklarda uyku sorunları ile başa çıkmak için çoğunlukla ilaç tedavisi tercih edilmektedir. Bunlar arasında melatonin, uyku ilaçları ve sedatif ilaçlar sayılabilir. Geceleri uyku uyuyamama ve düzensiz uyku şikayetleriyle getirilen 8 yaşındaki bu hastamızda ilk defa müzik terapi uygulamasıyla hiç ilaç kullanmadan uyku düzenini sağlamak mümkün oldu” diye konuştu.

Öztürk, uyku bozukluğunda uygulanan müzik terapi uygulamasını şöyle anlattı: “Müzik terapi uygulamaları ülkemizde hızla yaygınlaşıyor. Medipol Üniversitesi’ndeki çalışma grubumuzla müzik terapinin uyku hastalıkları üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma yaptık. Yine bu ekibin bir parçası olan ve Almanya’da yaşan müzik terapisti Duygu Duran Orlowski’yle birlikte yaptığımız işbirliğiyle bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmada kliniğe başvuran 8 yaşındaki zeka geriliği olan bir çocuk üzerinde, herhangi bir ilaç kullanmadan, sadece müzik terapiyle bu çocuğun uyku düzenini yeniden gerçekleştirmek ve evinde nispeten düzenli bir uykuya kavuşmasını sağlamak mümkün oldu. Daha da önemlisi bu vakadan elde ettiğimiz verileri bilimsel bir yazı haline dönüştürdük ve SleepMedicine adlı uluslararası dergide yayına kabul edildi. Bu da çocuklu çağındaki uyku sorunlarında müzik terapi uygulamalarının bilimsel temelli olarak kullanılabileceğini, onlardaki uyku problemlerine katkı sağlayacağını teyit etti.”
Müziğin uyku sorunu yaşayan zeka geriliği olan çocuklarda bir tedavi aracı olarak kullanılabileceğini de aktaran Öztürk, şöyle devam etti: “Burada dille kuramadığımız iletişimi müzikle kurduğumuzu gördük. Bu iletişim üzerinden hastalarda terapotik hedeflere ulaşmak mümkün olmakta. Bu hastamızda da kullanılan müzikle hastanın ajitasyonunun ortadan kaldırılması, güven ortamının oluşturulması ve hastanın bu güvenini kazandıktan sonra onu sakinleştirmek ve müzik eşiğinde uyumasını kolaylaştırmak mümkün oldu. Bunun etkileri eve de yansıdı ve müzik olmadan evde daha rahat uyur hale geldi.”

Please follow and like us: