VİZYON MİSYON

Vizyon
Müzikterapi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın kurumsal kimliği ve kültürü ile müzikterapi alanında çalışan herkesin kendini ait hissettiği bir bilimsel dernek olmak.

Misyon
Müzikterapinin bir meslek ve bilimsel araştırma alanı olarak gelişimine katkıda bulunmak, müzikterapi eğitiminin kalite ve standartlarını belirlemede lider olmak, toplumun ihtiyaç duyduğu müzikterapistlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, müzikterapi uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak ve sağlık sistemi içindeki yerini alması için çalışmak, müzikterapistlerin kendilerini geliştirebilecekleri bilimsel ortamlar ve olanakların oluşturulmasını sağlamak.

Değerlerimiz
Etik duyarlılık
Toplumsal ortaklık
Bilimsellik
Çağdaşlık
Yenilikçilik ve Yaratıcılık
Katılımcılık
Güvenilirlik