Müzikterapi nasıl etkili olur?

Müzik, günlük yaşantımızın her alanında önemli rol oynamaktadır. Sakinleştirici veya uyarıcı, neşeli veya üzüntü verici olabilir. Anılarımızı canlandırabilir; duygularımızı ifade etmemize yardımcı olduğu gibi değişik duyguların ortaya çıkmasını sağlar. İnsanlar arasında iletişim amacıyla kullanılan ortak bir dil işlevi görebilir.

Müzikterapi insanların sağlık durumunda düzelme sağlamak amacıyla terapötik bir ortam sağlayarak tüm bu kaliteleri ve müzikal bileşenleri (melodi, ritim, seyir, ton vs) kullanır. Müzikterapide her tür enstrüman ve insan sesi kullanılabilir. Türk müziği enstrümanları, Batı müziğinde olmayan ara seslere de sahip olduğu için doğada bulunan sesleri daha iyi taklit edebilir. Tedaviye alınan kişi “hasta” olarak değil, daha ziyade “alıcı” (İngilizce literatürde client) olarak adlandırılır.

Müzikterapistler önceden bestelenmiş ya da terapi sırasında doğaçlama (emprovize), sözlü ya da sözsüz müzik parçaları ile alıcının iletişimini destekler. Terapi seansları bu amaca yönelik yapılandırılmış sağlık kurumlarında ve merkezlerde bireysel veya gruplar halinde uygulanabilir.

 

Please follow and like us: