Müzikterapist kimdir?

Müzikterapistler, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir eğitim programını tamamlamış ya da müzikterapi alanında bir yükseklisans veya doktora programını bitirmiş sertifikalı sağlık profesyonelleridir. Yüksek düzeyde müzisyenlik becerilerine de sahiptirler. Müzikterapi uygulamalarında İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu, Meslek Etiği Standartları ve ilgili diğer düzenlemelere uygun biçimde çalışırlar.

Müzikterapistler hastanelerde, sağlık bilimleri fakültelerinde, dal merkezlerinde, terapi merkezlerinde ve özel sağlık kurumlarında çalışırlar. Tıp doktorları, fizyoterapist, hemşire, konuşma terapisti, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, ergoterapist gibi diğer sağlık profesyonelleri ile bir takım halinde hastanın ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık düzeyini yükseltmek için çalışırlar.

 

Please follow and like us: